Stoppedei 2024 zal plaats vinden op 31 augustus. Bij het Damshus Domela Nieuwenhuisweg 59 B 9245 VC Nij Beets

4e Stoppeldei 2011

Stoppeldei 2011

Alle slechte weervoorspellingen ten spijt, de Stoppeldei in Nij Beets beleefde een zonnige dag. Vorig jaar moest dit oogstevenement nog genoegen nemen met een kleine 800 bezoekers, zaterdag passeerden 1675 mensen de kassa. Het ringsteken, de maaiwedstrijden en de roofvogelshow bleken grote publiekstrekkers. Ook de hoefsmid, de schaapherder met zijn honden en de demonstraties met jachthonden in en om de petgaten oogstten veel belangstelling.
De Stoppeldei in Nij Beets werd uiteraard gedomineerd door de ronkende trekkers en landbouwmachines. De oogst werd van het land gehaald, de rogge gedorst en paarden trokken de ploegen door het stoppelland. Ouderwetse zweelmachines en trommelschudders in vol bedrijf maakten het nostalgische plaatje compleet. De grote drukte verraste de organisatoren. De vrijwilligers Blijke Wemer en Jantsje van der Berg die de bakplaten voor de hamburgers bemensten hebben van de hele Stoppeldei niets gezien. ‘Het was hier de hele dag druk, wij konden geen pauze nemen. Maar beter zo dan niets te doen hebben’ Ate Jeeninga die de verkooppunten moest bevoorraden was constant in de weer. “Ja it is drok, mar je witte wêr je it foar dogge. Dit foar ús allegeaerre in prachtige dei.’

Voor Renee Raap uit Jubbega werd het ook een mooie dag. Hij won op zijn Same uit 1963 de vingerbalkmaaiwedstrijden. tweede werd Siemen Arends uit Veenhoop en derde werd Irving uit Harlingen Er deden tien oude trekkers aan de wedstrijd mee.
Bij het ringsteken waaraan 13 combinaties deelnamen, gingen Adriaan van der Weijde uit Nij Beets met steekster Tsjerkje Poppinga er met de eerste prijs vandoor.
Atze Benedictus uit Beetsterzwaag met steekster Hiltje v.d. Weijden werden tweede en,
Fenna Greydanus uit Wijnjewoude met steekster Maud Monsma werden derde.
Tjeerd Jongsma uit Boornbergum met steekster Geeske Bruinsma wonnen de prijs voor het schoonste geheel Fries ras.
Johannes Landheer uit Warten met steekster Antsje Landheer wonnen de prijs van het schoonste geheel overige rassen.
Fenna Greydanus en Maud Monsma wonnen ook de Opstekker.

foto s M de Vries H Weening J Vanhengel

meer foto s van stoppeldei
-
-
-
-
-
-
-
-
-