Na twee jaar afwezigheid is Stoppeldei weer terug op 27 augustus 2022.

De aardappels zitten in de kiembakjes

Op maandag 9 april zijn de aardappelen in de kiembakjes gedaan.
Dit jaar verbouwen we alleen borgers verleden jaar waren de andere rassen geen succes, er zat zieke in door dat we hadden beregend met oppervlakte water.
Ook is het suikerbieten zaad binnen, de voerbieten hebben we in bloempotten geplant.