Stoppedei 2024 zal plaats vinden op 31 augustus. Bij het Damshus Domela Nieuwenhuisweg 59 B 9245 VC Nij Beets

7e Stoppeldei 2014

Spectaculaire roofvogelshow op Stoppeldei

Oude tijden herleven op de laatste zaterdag in augustus in Nij Beets. Dan ronken de tractoren en dampen de paarden weer op de Stoppeldei. Met man en macht wordt dan de oogst binnen gehaald op het stoppelveld bij openluchtmuseum It Damshûs. De organisatoren Groen, Groen en Van Houten halen op deze oogstdag de aardappelen, rogge en haver van het land. Op de omliggende graslanden wordt er gemaaid, gezweeld en geschud met oude machines. Smidsvuren, ringrijden, demonstraties met jachthonden, een oogstmarkt en vele andere activiteiten maken het nostalgische plaatje compleet. Als extra attractie hebben de organisatoren een spectaculaire roofvogelshow ingehuurd
Op Stoppeldei trekken paarden en oude trekkers weer als vanouds de ploegen, de boerenwagens, de hooischudders en de zweelmachines over en door het land. Er wordt gemaaid in wedstrijdverband, zowel met paarden als met trekkers met een vingerbalk. Er is een houtzagerij die wordt aangedreven door een stoomlocomotief. Op het bouwland is een antieke dorsmachine actief. Na het dorsen wordt de rogge vermalen tot meel. Bezoekers kunnen na afloop naar huis met aardappels, vers van het land. Het bouwland wordt na de oogst meteen winterklaar gemaakt. Middels de inhoud van een houten gierbak en een oude mestverspreider wordt het bouwland op krachten gebracht voor het volgende oogstjaar.Evenals vorige jaren wordt er weer een grote oogst en ambachtsmarkt georganiseerd. In een turfgestookte oven worden Beetster broden gebakken. Tussen het publiek en de kramen door zullen de schaapherder en zijn honden de schapen drijven. Vanzelfsprekend zijn er ook veel ambachtslieden, zoals de hoefsmid, de bijenkorfvlechter, de rietdekker en de siersmid. Jagers geven demonstraties met hun jachthonden. Met andere woorden, de hele Stoppeldei lang is er telkens weer wat nieuws te beleven.De Stoppeldei op 30 augustus begint om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur.
De entree bedraagt € 6,00 per bezoeker. Voor kinderen tot 12 jaar € 3,00.

Minder bezoekers op Stoppeldei 2014 er waren 870 bezoekers, en 120 tractoren

NIJ BEETS - De Stoppeldei in Nij Beets trok zaterdag minder bezoekers dan voorgaande edities. Het weer en enkele andere oltimerfestivals in de regio speelde de organistatie parten. Desondanks waren er volop demonstraties van maaien, dorsen, ploegen enz.

Aan het eind van de middag werd de dag afgesloten met een spectaculaire roofvogelshow.


Ringsteken met 40 punten winnaar A v.d.Weijden, Nij Beets, steekster T Poppinga

2 de plaats met 35 punten J Landheer, Warten, steekster A Landheer na barrage met

3 de plaats met 35 punten A Benedictus, Beetsterzwaag, steekster A Bouma


Schoonste geheel Fries ras L v.d.Weijden Beetsterzwaag

Schoonste geheel overige rassen A de Jong Nij Beets

Opstekker F Brink BeetsterzwaagDe fotos zijn gemaakt door Trekkers in actie en BD-Fotografie/Berend