Stoppedei 2024 zal plaats vinden op 31 augustus. Bij het Damshus Domela Nieuwenhuisweg 59 B 9245 VC Nij Beets

Fryske Trekkerdagen Eernewoude 2014

Zondag 6 Juli zijn we naar de fryske trekkerdagen bij het landbouw museum geweest. Het thema van dit jaar was gemaakt in de regio. Pieter had mee de Fiat 601 rups, Hela D415 en de G.P.B. kunstmest strooier en de G.P.B. ruigemest strooier mee. G.P.B. staat voor Gebroeders Postma Bakkeveen.
Piet had de Eicher werktuigdrager, Eicher met Atlas kraan mee.