Stoppedei 2024 zal plaats vinden op 31 augustus. Bij het Damshus Domela Nieuwenhuisweg 59 B 9245 VC Nij Beets

De rogge is geoogst

De oogst heeft plaats gevonden op donderdag 17 juli. Het was zo droog dat het meteen op de wagen kon worden geladen.