Stoppedei 2023 zal plaats vinden op 26 augustus.

Het graan is gezaaid

Op Vrijdag 13 mei hebben we het land zaai klaar gemaakt en vervolgens het graan (tarwe en gerst) gezaaid.