Stoppedei 2023 zal plaats vinden op 26 augustus.

Aardappelen poten

Op zondag 15 mei zijn de aardappelen gepoot.