Stoppedei 2024 zal plaats vinden op 31 augustus. Bij het Damshus Domela Nieuwenhuisweg 59 B 9245 VC Nij Beets

Aardappelen poten

Op zondag 15 mei zijn de aardappelen gepoot.