Stoppedei 2023 zal plaats vinden op 26 augustus.

Aardappelen poten

Op 12 mei 2022 zijn de aardappelen gepoot.