Stoppedei 2024 zal plaats vinden op 31 augustus. Bij het Damshus Domela Nieuwenhuisweg 59 B 9245 VC Nij Beets

Aardappelen poten

21 mei zijn de aardappelen gepoot en aan geaard. Dit jaar proberen we het ras La vie, moet een kruimelige consumptie aardappel zijn. We zijn benieuwd.