Na twee jaar afwezigheid is Stoppeldei weer terug op 27 augustus 2022.

Het gras er af en schudden

Woensdag 23 Juni.

Het gras wat voor en achter de rogge staat is gemaait met de John Deere 1020.
De zomer rogge aan de slootskant staat slecht, daarom is er een baan uit gemaait om achter tekommen.
Het gras wordt geschud met de Massy Ferguson 35 met de holablazer trommel schudder.
De MF heeft het werk niet afgemaakt omdat de olie leiding naar de meter lekt.
Het word af gemaakt met de Fordson super Major.